Budi hrabar, služi se razumom – Kant

Budi hrabar, služi se razumom – Kant

Kada danas pričamo o Kantu, pre bi se moglo reći da u prvi plan izbija  fakt pluratiteta kantovskog nasleđa, nego neka Kantova jasna i nedvosmislena poruka koja bi svoju snagu imala u našem vremenu. Ali, upravo je Kant bio mislilac koji je neprestano insistirao na tome da iza mnoštva obličja treba tragati za onim jedinstvenim. […]