Mother!

Mother!

  [wpedon id=”90510″ align=”center”]   Ređaju se dani jedan za drugim, uglavnom svaki svakome sliči, neka kolotečina koja donosi smiraj, nemam pojma, tako volim i to mi odgovara, kao mirna rijeka, čista, bistra i šta mi treba više ? Lutam stranicama neta, pośećujem jedan filmski forum, kad evo nailazim na bačenu bombu. Baš super da […]