Ko je Frenk Zapa?

Ko je Frenk Zapa?

Ko je Frenk Zapa pitanje je na koje je lako odgovoriti sa: briljantni muzičar, kompozitor i tekstopisac. Ali na pitanje ko je zaista bio Frenk Zapa teško je dati potpuni odgovor. Reditelj Aleks Vinter pokušao je da dokumentarnim filmom “Zapa” 27 godina nakon njegove smrti uradi upravo to. Stotine autora još za života Frenka Zape, […]