Mario Vargas Ljosa: Anatomija nacionalizma na Balkanu

Mario Vargas Ljosa: Anatomija nacionalizma na Balkanu

Rasplamsavanje nacionalizma na Balkanu devedesetih godina potaknulo je Maria Vargasa Ljosu da napiše knjigu “Nacionalizam kao nova prijetnja”. To djelo pokazuje jako dobru upućenost autora u situaciju na našim prostorima i u praksu sprovođenja nacionalističke ideologije, kod koje filolozi i povjesničari imaju glavnu ulogu. Suprotno balkanskim filolozima, Llosa ističe da Hrvati, Srbi i Bošnjaci govore jedan te […]

Nacija – Hana Arent

Nacija – Hana Arent

Ništa u istorijskim naukama nije opskurnije od njihove terminologije. Arbitrarnost sa kojom se iste grupe po volji nazivaju narodima ili rasama ili nacijama, ležernost sa kojom se termini kao što su nacionalizam, patriotizam i imperijalizam upotrebljavaju kao ekvivalenti, mnoštvo paralela koje se koriste da bi se objasnilo sve pod suncem – ono najbolje isto kao […]