Horor, Naživo, Zavodnik – Dejan Ognjanović

Horor, Naživo, Zavodnik – Dejan Ognjanović

Horor, Naživo, Zavodnik – Dejan Ognjanović Završio je Filozofski fakultet u Nišu, odsek anglistika gde je i magistrirao 2009. sa temom Gotski motivi u delima E.A. Poa. Doktorirao je 2012. na Filološkom fakultetu u Beogradu sa temom Istorijska poetika horor žanra u angloameričkoj književnosti. Radio je od 1999. do 2009. kao asistent na niškom Filozofskom […]