Ljubav protiv braka i porodice

Ljubav protiv braka i porodice

Ljubav protiv braka i porodice  – Uobičajeno je shvatanje da su brak i porodica vrlo važne ako ne i osnovne društvene ustanove te da savremena kriza braka i porodice u vrijednosnom smislu predstavlja negativan fenomen. U tri fragmenta koja slijede nastojaćemo da osporimo pomenuto uvjerenje. Prvo noseća ideja braka i porodice je ideja ljubavi iz […]

Идентитет као инцидент

Идентитет као инцидент

Идентитет је нежељена појава јер у крајњој линији он не представља ништа друго до ретроактивно приписивање значења нашем биолошком присуствовању. Моје биолошко рођење или биолошко рођење мене, није мјесто мога идентитета. Сам исказ „ја сам рођен“ логички је немогућ јер у тренутку мога рођења, рођења мене, у том чину, мој его није постојао. Није постојала […]

Lice i glas – zabilješka o glasbi

Lice i glas – zabilješka o glasbi

Lice i glas – Zabilješka o glasbi Pokušaj modernog bijelog čovjeka da nametne univerzalni i obavezujući karakter tehnike kao svog logosa možda nigdje nije vidljiviji nego na primjeru dvostruke sekularizacije glasbe. Pri tome pod sekularizacijom mislimo ispražnjenje nečega od vlastite svrhe. Kao i u slučaju pisma, o čemu piše Rolan Bart govoreći o religijskoj svrsi […]

Homoseksualizam i princip minimalnog argumenta

Homoseksualizam i princip minimalnog argumenta

Homoseksualizam i princip minimalnog argumenta – Ono što se obično imenuje kao analiza nekog problema, epistemološki posmatrano, predstavlja dva divergentna oblika saznanja: objašnjenje i razumijevanje. Objašnjenje predstavlja oblik saznanja, inače karakterističan za nomotetske (prirodne) nauke, koji ustanovljava uzrok i posljedice datog fenomena (tzv. istorijska analiza), te elemente od kojih je taj problem sačinjen (tzv. strukturalna […]

Misliti svijetlo. Misliti pobunu.

Misliti svijetlo. Misliti pobunu.

Misliti svijetlo. Misliti pobunu. (Fragment o ontologiji iluzije) Lako je uočiti da se unutar kulturnog nasljeđa koje je prisutno unutar Zapadne civilizacije, problem pobune uvijek pojavljuje u direktnoj vezi sa problemom svijetla (iluminacije). Prvu pobunu u kosmosu predstavlja Luciferova (svjetlonosac) pobuna protiv Boga. Drugu pobunu predstavlja Prometejeva krađa vatre od Boga. Treću pobunu protiv Boga […]

Шта је естетски тероризам?

Шта је естетски тероризам?

Значење појма „естетски тероризам“ треба изводити из значења самог појма тероризма. Ако тероризам представља онтолошку побуну против ентропије политичке рационалности (асиметрични и симболички одговор онтологије идентитета на политичку конструкцију идентитета), онда естетски тероризам представља израз онтолошке побуне против феномена турбо-фолка као ентропије технолошки засноване естетике (асиметрични и симболички одговор на ничим спутану примјену високоразвијене технологије […]