Neostvarenost kao uzrok najvećeg konflikta u komunikaciji

Neostvarenost kao uzrok najvećeg konflikta u komunikaciji

Pobediti po svaku cenu. Biti ostavljen u svom „miru“ i imati svoju „slobodu“. Ili automatski primiti grdnju i ne preispitati autoritet od koga je ona došla… Svako od nas je prošetao, a možda i dalje šeta po ovim karakternim poljima, a zatim progresuje i komplikuje, čuva svoj ponos i žrtvuje sve zbog njega. Ili u […]