Lament nad Uzvišenim

Lament nad Uzvišenim

Treba biti pijan Uvek treba biti pijan, to je cela mudrost; to je jedino pitanje. Da se ne oseti užasan teret vremena koji lomi vaša ramena i naginje vas prema zemlji, treba se opijati bez prestanka. Ali čega? Vina, poezije ili vrline, čega god želite, no opijajte se! Šarl Bodler Dok Nespokoj odlaže cipele, spreman […]