Plamen na ničijoj zemlji – kinematografija raspada Jugoslavije

Plamen na ničijoj zemlji – kinematografija raspada Jugoslavije

Ratovi na tlu bivše Jugoslavije su postali i ostali opsesivna tema ne samo regionalnih kinematografija već i u sažetom i reartikulisanom obliku i svetskog filma. Više od tri stotine igranih i dokumetarnih filmova bavi se raspadom SFRJ pribegavajući složenim i ambicioznim metaforama (Pre kiše, Podzemlje); reskom i metafizički obogaćenom naturalizmu (Lepa sela lepo gore, Svjedoci);  gorko slatkom humoru (Kako je počeo rat na mom otoku, Gori vatra) i […]