Nikolaj Berđajev – O filozofiji i filozofima

Nikolaj Berđajev – O filozofiji i filozofima

Neutaživa potreba modernog čovjeka za klasifikacijom nastojala je ruskog intelektualca Nikolaja Aleksandroviča Berdjajeva smjestiti u neku od jasno definiranih socioloških kategorija, pa su ga tako najčešće stavljali u ladicu kršćanstva ili marksizma, iako je on sam u autobiografiji jasno tvrdio da se smatra “nesposobnim biti dijelom bilo koje organizacije” te da je iznevjerio očekivanja sviju […]