Jesu li braća Limijer očevi filma?

Jesu li braća Limijer očevi filma?

Film kao novi tehički izum pojavio se krajem 19. veka i, slobodno možemo reći, jedna je od pozitivnijih stvari koje su obeležile 20. vek. Film, avion, naizmenična struja, vakcine protiv besnila, tuberkuloze i dečje paralize, čine svetliju listu pronalazaka 20. veka, nasuprot drugim izumima, kao što su svetski ratovi, koncentracioni logori, atomsko naoružanje, mnoštvo drugih […]