Manija gonjenja – Betrand Rasel: Osvajanje sreće

Manija gonjenja – Betrand Rasel: Osvajanje sreće

[wpedon id=”90510″ align=”center”] U svojim krajnjim oblicima manija gonjenja je priznat oblik duševne poremećenosti. Ima ljudi koji misle da hoćete da ih ubijete, da ih uhapsite ili da im pričinite neku grdnu štetu. Često ih želja da se zaštite od tobožnjih gonilaca navodi da izvrše dela nasilja zbog kojih se ukazuje potreba ograničenja njihove slobode. […]

Osećanje greha – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Osećanje greha – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

O osećanju greha ponešto smo već kazali u glavi prvoj, ali valja da se malo dublje pozabavimo tim pitanjem pošto je ono jedan od najvažnijih skrivenih psiholoških uzroka nesreće u zrelo doba čoveka. Postoji tradicionalna verska psihologija greha koju nijedan moderan psiholog ne bi mogao da prihvati. Pretpostavljalo se, poglavito među protestantima, da savest otkriva […]

Zavist – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Zavist – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Pored briga jedan od najznatnijih uzroka nesreće verovatno je zavist. Rekao bih da je zavist jedna od najopštijih i najdubljih ljudskih strasti. Lako se ona može primetiti na deci još pre nego što napune godinu dana, i svaki pedagog tome mora da obrati najtananiju pažnju. Na najmanju pojavu naklonosti prema jednom detetu na štetu drugoga, […]

Dosada i uzbuđenje – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Dosada i uzbuđenje – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Dosadi kao činjenici u čovekovom držanju, po mom mišljenju, obraćeno je mnogo manje pažnje nego što ona to zaslužuje. Ona je, mislim, bila jedna od važnih pokretačikih snaga kroz istorijsko doba i takva je danas, možda još više nego ikad. Izgleda da je dosadno izrazito ljudska emocrja. Doduše, životinje u ropstvu postaju nemarne, lutaju gore-dole, […]

Utakmica – Bertrand Rasel : Osvajanje sreće

Utakmica – Bertrand Rasel : Osvajanje sreće

Ako upitate ma koga Amerikanca ili ma koga poslovnog čoveka u Engleskoj, šta ga najviše ometa u uživanju života, on će odgovoriti: „Borba za opstanak.” Kazaće vam to savršeno iskreno; i on će verovati u to. U izvesnom smislu to je tačno, pa ipak u drugom, i to veoma važnom smislu, potpuno netačno. Stvarno, borbe […]

Bajronovska nesreća – Bertrand Rasel : Osvajanje sreće

Bajronovska nesreća – Bertrand Rasel : Osvajanje sreće

Obična je pretpostavka u našim danima, kao što je to bilo i u drugim vremenima istorije, da su oni mudri među nama progledali sva oduševljenja ranijih vremena i došli do zaključka da život nema rašta da se živi. Ljudi takvog mišljenja su stvarno nesrećni, ali i ponosni na svoju nesreću koju pripisuju prirodi vasione i […]