panteizam | P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Posts tagged with » panteizam

Spinozin stav Deus sive Natura

Spinozin stav Deus sive Natura

Autorka teksta nastoji da izvede Spinozinu spremnost da koristi argumente koji se ne oslanjanju na tradicionalne autoritete, s uporištem na ontološki stav o monizmu supstancije i boga kao prirode. U…