Niče i književnost

Niče i književnost

Malo je čija misao naišla na tako raznoliku recepciju kao što je to slučaj sa Fridrihom Ničeom. Štefan George je njegovo ime kovao u zvijezde i poistovjećivao ga sa Isusom Hristom, Tomas Man ga je smatrao najvećim i najiskusnijim psihologom dekadence, dok su ga, sa druge strane, osporavali veliki pisci poput Hajnriha Mana, koji ga […]