Kako vera i placebo utiču i pomažu tok lečenja?

Kako vera i placebo utiču i pomažu tok lečenja?

Naučnici otkrivaju kako verovanja – preko placeba, rituala ili mističnih iskustava – mogu da utiču na tok lečenja. Hodočasnik nije bio siguran da li će stići do Kapele Milosti. Agonija je bila uopšte hodati, a kamoli izdržati 110 kilometara koje hiljade vernika prepešače svake godine da bi u svetilištu videli drvenu statuu: crnu Gospu iz […]