“PopCo” – Skarlet Tomas

“PopCo” –  Skarlet Tomas

U vremenu u kome živimo svi literarni oblici već su se istrošili, pa je književnost jedino još imitatorska igra sa tradicionalnim oblicima. Romani su pokušaji koji imitiraju oblik romana, autori imitiraju ulogu autora. Rolan Bart Savremeni roman na početku 21. veka suočen je sa mnogostrukim izazovima. On može biti šta god poželi, ograničen definicijom pravca, […]