Franc Kafka – ,,Seoski lekar“

Franc Kafka – ,,Seoski lekar“

Strah se kao univerzalno osećanje provlači kroz skoro sva Kafkina dela, no pošto je piscu u ovoj pripoveci pošlo za rukom da kod čitaoca izazove toliko realan strah gotovo krizu identiteta, ona svakako zaslužuje posebnu pažnju. Pripovetka ,,Seoski lekar” jedno je od retkih dela koje je Kafka izdao za života. Kao i većina njegovih dela […]