Sluteći užas

Sluteći užas

Gledam stare fotografije nekih veselih, bezbrižnih ljudi, krajem XIX i početkom XX veka. Na licima im se vidi optimizam, zanesenost novim idejama, vera u napredak, vedrina koju sa sobom nosi svitanje novog veka. Obećavajući pronalasci, nove mode, maniri, nova znanja… Svet se kao na ubrzanom crno-belom snimku, kreće ka novim destinacijama, ka nekim neviđenim radostima […]