Sakriveni nesporazum neuhvatljivih sklopova

Sakriveni nesporazum neuhvatljivih sklopova

Sloboda govora je manje od drugog zla-cenzure. Kolika je sloboda govora u istoj mjeri treba da je smanjena sloboda djelovanja, jer u bilo kojoj slobodi o kojoj je riječ postoji sloboda nastanka devijacija i hvatanja krivina. Zato sloboda govora mora imati ograničenja, ako ne ograničenja, a ono bar dozu rezerve kod svakog ko dopušta i […]