Reformacija iz različitih uglova ili čemu nas uči Luter?

Reformacija iz različitih uglova ili čemu nas uči Luter?

Spaseni i prokleti. – Tomas Kaufman Knjiga ”Spaseni i prokleti – Istorija reformacije” obuhvata istoriju ovog pokreta u periodu od jednog veka, od početke reformacije, širenje njenih ideja, opisuje cepanje Rimokatoličke crkve i nastanak evangeličkih, odnosno protestantskih crkava i zajednica, kao i njihovo širenje na evropskom i američkom kontinentu. Delo potpisuje čuveni getingenški istoričar crkve […]

Luterova reformacija – Tomas Man

Luterova reformacija – Tomas Man

Dana 31. oktobra 1517. nemački sveštenik Martin Luter zakucao je na vrata katedrale u Virtembergu slavnih 95 teza o reformi crkve. Četiri veka kasnije, posle iskustva sa nacizmom, Tomas Man objašnjava zašto ne voli Lutera. Martin Luter, džinovska inkarnacija nemačkog bića, bio je izvanredno muzikalan. Ja ga ne volim, otvoreno to priznajem. Čisto nemačka kultura, […]

Protestantizam i kapitalizam

Protestantizam i kapitalizam

Кoliko pripadnost određenoj veri, odnosno veroispovesti, utiče na formiranje mentaliteta možda je najbolje pokazao nemački sociolog Maks Veber (1864-1920) u svojoj studiji ”Protestantska etika i duh kapitalizma”. Iako je kapitalizam kao društveno-ekonomski poredak nastao krajem srednjeg veka, a protestantizam se pojavio početkom 16. veka, Veber je dokazao da je protestantski odnos prema životu i moralu […]

Protestantizam ili modernizacija sveta

Protestantizam ili modernizacija sveta

Predavanje bivšeg direktora beogradske kancelarije Fondacije Hajnrih Bel, održano 13. juna u Gete institutu u Beogradu, kao jedan od događaja kojima Gete institut obeležava 500. godišnjicu protestantske reformacije. Iz perspektive hrišćanskog pravoslavlja, reformacija je unutrašnje pitanje zapada: sukob između protestanata i katolika. Onome ko tako misli nedostaje osećaj pripadanja zapadnom svetu. Protestantizam je upravo poziv […]