Pesnik nad pesnicima

Pesnik nad pesnicima

Dugo su kralja mučila teška pitanja. Pitanja o postanku, sudbini i kraju sveta. Pitanja o Tvorcu, o onom Prvom. Jednom prilikom na dvoru ga obavestiše da postoji neki stari rabin, mudar čovek, čovek koji zna odgovor na Pitanje i koji će vladaru olakšati muke. Tako kralj odluči i naredi da nađu rabina i dovedu ga […]