Мотив рационалности у теолошким представама

Мотив рационалности у теолошким представама

Мотив рационалности у теолошким представама – Аутор у раду настоји да укаже на момент рационалности оног трансцендентног или највишег у теолошким и религијским представама, на које оне смерају. Рационалност се разуме као оно што је саобразно човековом разуму, али се акценат ставља на разликовање оног рационалног што потиче од ума и на оно што само […]