Čarli Čaplin i estetika komike

Čarli Čaplin i estetika komike

Čarli Čaplin i estetika komike Koliko god sam malo poznavao rad na filmu, znao sam ipak da ništa nije tako važno kao ličnost. Čarli Čaplin, Moj život, 154 Čaplin je u svim svojim filmovima lice, ličnost, persona, maska, inkarnacija, ikona, protagonista, prvi glumac –  svi drugi su likovi, uloge, deuteragonisti, triagonisti, poliagonisti… Čaplin je lice uvek […]