Smrt jedne umjetnosti

Smrt jedne umjetnosti

Jutros sam čuo da je umro moj dalji djed. U osamdeset petoj godini. Kažu da je bio moždani udar. Smrt kao i svaka druga smrt, u pravo vrijeme. Ostatku nazdravlje. Prvi januar. Na televiziji se pušta koncert bečke filharmonije.U dramatičnim i efektnim harmonijama smjenjuju su se jedan za drugim Štraus, Pučini, Čajkovski. Umjetnost… A umro […]