Samodovoljnost – Ralf Valdo Emerson

Samodovoljnost – Ralf Valdo Emerson

Samodovoljnost – Ralf Valdo Emerson A je li tako loše biti pogrešno shvaćen? Pitagora beše pogrešno shvaćen, tako isto Sokrat, Isus, Luter, Galilej, Njutn i svaki čestit i mudar duh što se ikad odenu telom. Biti velik znači biti pogrešno shvaćen. Pročitao sam sinoć stihove jednog istaknutog slikara a bili su, začudo, veoma samosvojni i […]