Države bivše Jugoslavije žive postfašizam

Države bivše Jugoslavije žive postfašizam

Rastko Močnik redovni je profesor Teorije diskursa i epistemologije humanističkih i društvenih nauka na Filozofskom fakultetu u Ljubljani; predaje Globalizaciju na Univerzitetu u Plovdivu, u Bugarskoj; gostujući je predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Poznat po delima Koliko fašizma, Alterkacije, Spisi iz humanistike, Svetska ekonomija i revolucionarna politika, Teorije: Institucija, Nacija, Država. […]