Жан Бије: Хришћански езотеризам

Жан Бије: Хришћански езотеризам

Жан Бије: Хришћански езотеризам и Примордијална Традиција Можемо разликовати две врсте екуменизма – екуменизам грана и екуменизам корена. Што се тиче eкуменизма грана оне иду ка помирењу три хришћанске конфесије. Уз велике напоре, обично се проблем погрешно поставља – са историјског и догматског становишта, за чим данас постоји јако мало интереса (с обзиром на озбиљност […]

Материјалистичка цивилизација

Материјалистичка цивилизација

Материјалистичка цивилизација –  Из свега што претходи верујемо да већ јасно произлази како су Источњаци сасвим у праву када западној цивилизацији приговарају њено потпуно материјалистичко усмерење: она се заиста искључиво развијала у том смислу и са којег год јој стајалишта прилазили, увек се суочавамо са више или мање непосредним последицама те материјализације. Па ипак, ваља […]

Рене Генон: Шта подразумевамо под Традицијом?

Рене Генон: Шта подразумевамо под Традицијом?

Рене Генон: Шта подразумевамо под Традицијом? …Ми смо стално били у прилици да говоримо о традицији, традиционалним доктринама или концептима, чак и о традиционалним језицима, и то је заиста неизбежно када покушавамо да објаснимо основне карактеристике источног погледа на свет у свим његовим облицима; али се поставља питање – шта је тачно традиција? Да бисмо […]

Жан Бије: Духовност снажних

Жан Бије: Духовност снажних

Жан Бије: Духовност снажних У другој половини ХХ века, засићеној неспокојством, појављује се бројна литература која истражује и преводи знаке времена[1], те осматра разорни Пламен. Ту су могућа два држања: или стерилно јадање због одсуства било каквог решења и заузимање самоубилачког става, што не решава ништа; или, опловити тај тешки рт и поћи у трагање […]