The power of memories – Ken Russell

The power of memories – Ken Russell

The power of memories – Ken Russell Posmatrajući filmsku dramatizaciju iz ugla jednog kritičara, moramo uzeti u obzir činjenicu da su režiseri često prinuđeni da dodaju određene scene kako bi na što bolji način dočarali određeni period u životu kompozitora, što scenario čini interesantnijim, ali ne predstavlja egzaktnost na njegovoj biografskoj osnovi. Pored ovakvih filmova, […]

Bergman – Anima u filmu Persona

Bergman – Anima u filmu Persona

Jedan od najvećih režisera svih vremena, Ingmar Bergman o filmu koji je poslužio kao inspiracija za mnoga filmska ostvarenja režisera modernog doba, u uvodnom dijelu svoje knjige „Persona and Shame“ piše: I have not produced a film script in the normal sense. What I have written seems more like the melody line of a piece of […]