Maja Deren i Ana Mendieta: ritualizacija umetničkog

Maja Deren i Ana Mendieta: ritualizacija umetničkog

  Maja Deren i Ana Mendieta: ritualizacija umetničkog ‘Već dvanaest godina osciliram između pejzaža i ženskog tela. Ovaj opsesivan čin ponovnog uspostavljanja veze sa zemljom jeste manifestacija moje žeđi za Bivstvom. U suštini ovog rada je ponovno aktiviranje drevnih verovanja u ljudskoj psihi.’ (Ana Mendieta) ‘Fascinirana sam Majinom upotrebom rituala koja se u radu prepliće i […]