Обликовање три робинзонијаде

Обликовање три робинзонијаде

Дефо, Турније и Куци – обликовање три робинзонијаде У свом есеју „Традиција и индивидуални таленат“ Т.С. Елиот пише: „Постојећи споменици образују међу собом један идеалан поредак који се модификује увођењем новог (уистину новог) уметничког дела. Постојећи поредак је потпун све док се не појави то ново дело; а да би се одржао ред и после […]