Poluperiferija i rod: pobuna konteksta

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta Prikaz knjige Marine Blagojević Hughson Reč je o novoj monografiji iz 2015. godine koja predstavlja genezu autorkinog bavljenja poluperiferijom iz kojeg izrasta jedan novi teorijski model: teorija poluperiferijlnosti. U svom delu nastoji da eksplicitno formuliše teoriju poluperiferijalnosti, oslanjajući se pre svega na sociološki pristup, da obrazloži modalitet rodnih režima koji […]

Ellington Jordan – Pravda za Fugija

Ellington Jordan – Pravda za Fugija

Jednom…mislim da je bio Goran Marković…objašnjavao je zašto voli Beograd…’dovoljno velik da se u njega uvek možeš sakriti: biti okružen ljudima, a još uvek biti sam. I slobodan.’ Za sve nas koji smo ostali…IPAK ostali…sakrivanje u Beogradu postalo je životna kategorija, disciplina za sebe. Jedini luksuz megapolisa. Češće i redovnije viđamo gaster ekipu na Skajpu […]