Porodica Romanov

Porodica Romanov

Porodica Romanov – Velika i večita misterija carske dinastije Tragična priča jedne porodice, razapete između rata i volje naroda, zauvek prognane sa svojih opustelih ognjišta Rusija, doba ratovanja, patnje i nezadovoljstva. Koliko zapravo znamo o čuvenim Romanovima? Šta prihvatamo kao neprikosnovenu istinu, a šta se pripisuje legendi? Nakon toliko godina još uvek se nagađa o […]