Fransisko Goja – San razuma rađa Saturna

Fransisko Goja – San razuma rađa Saturna

Fransisko Hose de Goja i Lusijentes (Francisco Jose de Goya y Lucientes) je rođen u blizini Saragose, u španskom selu Fuendetodos 30. marta 1746, gdje je i kršten, a umro je 16. aprila 1828, godine u francuskom gradu Bordou. “Goja je jedna od onih figura koje se iznenada, bez veze sa bliskom prošlošću i bez […]