U Rusoovim cipelama: Kako stvoriti čovjeka

U Rusoovim cipelama: Kako stvoriti čovjeka

U Rusoovim cipelama: Kako stvoriti čovjeka Nešto se i instiktivno da naslutiti da je dobro. Dok to ne doživiš, iskusiš i zaista potvrdiš da je ono o čemu si kao u nekoj brzopoteznoj viziji prešao – takvo i na javi. Ima nešto što nas privuče k sebi čim čujemo prizvuk otpadništva, bunta i ustajanje u […]