Hrabri i časni slovenski sinovi – Pankrti

Hrabri i časni slovenski sinovi – Pankrti

U drugoj polovini sedamdesetih godina prošlog veka, SFRJ je spokojno dremala uljuljkana u predstavu o sopstvenoj moći i ugledu, svi politički i klasni neprijatelji i protivnici bili su, činilo se, odavno pobedjeni, politička emigracija zavadjena, pobijena i desetkovana, Drug Tito je još uvek jahao na čelu kolone radnih ljudi i gradjana a omladina, omladina je […]