Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva Pokret Pentekostalaca javlja se u SAD-a sredinom 18 veka odakle se enormnom brzinom širi među baptistima i metodistima. Izraz Pentekostna predstavlja ‘’svetu pedeseticu’’ ili praznik silaska Svetog duha na apostole. Ta činjenica silaska Svetog duha opčinjava Sparinga koji se bavio proučavanjem Biblije a koji je sa svojim sinom ‘’poverovao da posebnim molitvama […]

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte) Odredbe sekte U ovom delu izlaganje ću započeti objašnjenjem pojma sekta. Objašnjenje će biti izloženo sa sociološkog aspekta, ali radi što je moguće veće objektivnosti a u skladu sa duhom tolerancije i nepristrasnosti izneću stavove zvaničnih verskih zajednica. Ovo je potrebno izneti jer se u javnosti, pa i onoj naučnoj, […]

Sekte i mladi….višedimenzionalan problem

Sekte i mladi….višedimenzionalan problem

Sekte i mladi Uvod Fenomen sekti je višedimenzionalan i kao takav ulazi u područje istraživanja mnogih nauka, prvenstveno sociologije, socijalne patologije, prava itd. Autori koji se bave sektama ukazuju da su ove verske zajednice nastale duboko u istoriji ljudskog društva kao posledica suprotnih shvatanja koje se u tadašnjem društvu smatralo neprikoslovenim i jedino ispravnim. Primera […]