Jungova Senka: svačije tamno “ja”

Jungova Senka: svačije tamno “ja”

Jungova Senka: svačije tamno “ja” “Kako drugačije bi čoveku palo na pamet da podeli kosmos po analogijama dana i noći, leta i zime, na svet svetlog dana i svet tamne noći naseljen mitskim monstrumima, ukoliko nije imao prototip takve podele u samome sebi.” (Karl Jung – “Psihološki aspekti arhetipa majke”) Od svih susreta koji prožimaju […]