Simbolizam senki u drevnim religijama

Simbolizam senki u drevnim religijama

Simbolizam senki u drevnim religijama, Mirča Elijade   Preliminarna napomena: nema govora započinjanju detaljne analize na ovih nekoliko strana, zadovoljićemo se da ukratko predstavimo određene aspekte koje direktno pripadaju predmetu ovog članka, simbolizmu Senki u primitivnim tradicijama. Simboli otkrivaju modalitet stvarnog ili duboku strukturu Sveta i na duhovnom horizontu primitivnog čoveka, stvarnost se meša sa […]