Ellington Jordan – Pravda za Fugija

Ellington Jordan – Pravda za Fugija

Jednom…mislim da je bio Goran Marković…objašnjavao je zašto voli Beograd…’dovoljno velik da se u njega uvek možeš sakriti: biti okružen ljudima, a još uvek biti sam. I slobodan.’ Za sve nas koji smo ostali…IPAK ostali…sakrivanje u Beogradu postalo je životna kategorija, disciplina za sebe. Jedini luksuz megapolisa. Češće i redovnije viđamo gaster ekipu na Skajpu […]