Kurikulum i njegovi kreatori

Kurikulum i njegovi kreatori

Kurikulum i njegovi kreatori – Obrazovni sistem je živi sistem (Šeling bi rekao „živi organizam“) koji konstantno trpi uticaje različitih interesnih grupa. To se najbolje vidi na primeru visokoškolskog obrazovanja, jer je univerzitet kao institucija stalno bio i jeste pod pritiscima i izazovima. Ono što čini suštinu obrazovnog sistema nisu institucije kao državni organi ili […]