Латентна програмност (апсолутне) музике

Латентна програмност (апсолутне) музике

”Музика је све што се чује, а са намером да се чује музика.” Л. Берио Овом реченицом Лућано Берио, један од најзначајнијих композитора савременог  доба, покушaо је да дефинише музику. О томе како је настала музика не знамо ништа више него што знамо како је настао говор, али ако ову филозофску мисао поједноставимо, можемо да […]