Let Him Have It (1991) – Istina i sudska zabluda

Let Him Have It (1991) – Istina i sudska zabluda

„Let Him Have It“ tragičan je presedan iz britanske sudske prakse i pravosudnog sistema koji u potpunosti zanemaruje pravdu i mari jedino za retribuciju. Formalnost postupka, porota koja bi trebalo da utvrđuje činjenice, sudije, tužioci i baristeri koji nose plaštove i perike ne bi li izgledali autoritativno, sve to ne izvinjava ih njihovih grešaka i […]