Mirčea Eliade i ideal univerzalnog čovjeka

Mirčea Eliade i ideal univerzalnog čovjeka

Roden 9. ožujka 1907., od oca koji je bio vojno lice, Mirčea Eliade pokazuje preuranjenu sklonost prema enciklopedijskim studijima. Započeo je s člancima iz entomologije u jednom časopisu za popularizaciju znanosti, gdje će vrlo brzo proslaviti objavljivanje svog petog članka. Adolescencija mu je obilježena dvama komplementarnim raspoloženjima: krizama melankoličnog očaja i junačkim pobunama protiv tih […]

O bivanju budnim: Večna Filozofija i duhovna baština

O bivanju budnim: Večna Filozofija i duhovna baština

“Istina je konačni cilj celoga Univerzuma, a kontemplacija istine je glavna preokupacija mudrosti” – Sv. Toma Akvinski Evo prve sumorne istine: hipertenzija savremenog sveta-simulakruma, otrgnutog svakoj kontroli i pokrenutog razumom koji veruje da je u uzletu a zapravo je paralizovan, negira i obeshrabruje svaku duhovnu aspiraciju, svaki afinitet ka stvaranju lepote radi njenog sve neophodnijeg prisustva. […]

Od molitve do virtuelne stvarnosti

Od molitve do virtuelne stvarnosti

U prethodnom tekstu, razmatrali smo različita shvatanja stvarnosti u nauci, filozofiji i religiji. U ovom tekstu analiziraćemo na koji način može da se utiče na opažaje, koji su temelj subjektivne stvarnosti. Menjanje opažanja fizičke stvarnosti Do odstupanja od uobičajenog opažanja stvarnosti može doći zbog izmenjenog stanja svesti,  promena u funkcionisanju čulnih organa, promena u percepciji (analizi informacija koje čulni organi […]

Čovek i sujeta

Čovek i sujeta

Sujeta, ili kako je neki nazivaju – častoljublje, predstavlja ukratko težnju za važenjem, i vrlo je česta pojava u čovečijoj grabežljivoj prirodi koja vodi ka ciljevima koji su neretko daleko od bitnih. On želi da bude BITAN u očima drugih, ali naprotiv, čovek postaje nestvaran, on nestaje jer se zanima kakav on utisak ostavlja i […]

Kopija bez originala – Žan Bodrijar

Kopija bez originala – Žan Bodrijar

Žan Bodrijar (1929–2007) jedan je od najznačajnijih i najplodnijih francuskih sociologa i teoretičara, ali i savremenih svetskih intelektualaca uopšte. U svojim ranim radovima bio je pod uticajem marksističkih ideja, mada je za razliku od sledbenika Karla Marksa prednost davao potrošnji u odnosu na proizvodnju. Usredsređen na pojavu potrošačkog društva Bodrijar u svojim prvim knjigama Sistem […]

Filozofija Srednjeg veka

Filozofija Srednjeg veka

Srednjim vekom nazivamo onaj period koji je, s jedne strane, omeđen raspadom Rimskog Carstva krajem V veka, a s druge strane, buržoaskom revolucijom s kraja XVII i početka XVIII veka. U društvenom pogledu Srednji vek je određen feudalnim određenjem društva što apostrofira filozofiju ‘’samo jednog dela Srednjeg veka, i to onog kad je hrišćanska crkvena […]

Arheologija devičanstva

Arheologija devičanstva

„To što se devičanstvo prikazuje kao vrlina, a ne kao prepreka što odvaja neznanje od znanja, je infantilno sujeverje ljudskog duha.“  Volter Predigra   U čulno-fizičkom svetu devičanstvo ne postoji. Ne može se videti, izmeriti, omirisati ili uslikati. Devičanstvo je kao i pravda – nestabilan pojam u čije se ime kunu mnogi. Pretpostavlja se da postoji kao […]

1 20 21 22