Значење архетипа у сакралној архитектури

Значење архетипа у сакралној архитектури

У том дивовском трену сагледао сам милионе пријатних и грозоморних појава; ниједна ме није запрепастила више од чињенице да су све заузимале исту тачку, а да се при том нису поклапале ни међусобно мешале. Пречник Алефа износио је отприлике два-три центиметра, али се читав космички простор стицао у њему, у несмањеној величини. Свака ствар (овално […]

Архетип у светом

Архетип у светом

Архетип (праобраз) је један од видова тајанственог смисла у Светом Писму. Идентификује се са прасликом у личностима, догађајима, светим стварима дејствима Старог завета у односу на оно што се у Новом завету односи на Христа и цркву коју је основао. Тако се казивање о Исаку тумачи као архетип Христа и Његове цркве; патње Јосифове – […]

Корелација архетип – тип

Корелација архетип – тип

Са позиције организујућег принципа, одређене паралеле могу се повући између архетипова и целовитих структура (Gestalten) Гешталт психологије. Оба појма означавају нешто већ формирано, у виду слике, виђено. Управо та особина архетипова да индукују слике израсле на емоционалном напону их разликује од тоталитета у Гешталт психологији. Иако су тотални карактер и капацитет транспоновања заједничке црте и […]