Nina Simon

Nina Simon

I pored političkog angažovanja, Areta Frenklin nikada nije bila eksplicitno politički ljutita kao što je, na primer, Nina Simon iskazivala bes i frustraciju dok je u Grinič vilidžu izvodila pesmu Mississippi Goddam (Prokleti Misisipi) u kojoj kaže da ju je Alabama uznemirila, a da je u Tenesiju izgubila mir, da su lovački psi na stazi, da crna […]

Soul, sestro! – Areta Franklin

Soul, sestro! – Areta Franklin

Aretha (izgovor: Arita, otud i njen nadimak Ree/Ri) Franklin rođena je kao srednja ćerka poznatog baptističkog sveštenika, ‘rok-zvezde među propovednicima’, na radiju i vinilu, koji je ‘46. doselio porodicu u Detroit i uključio se u pokret za građanska prava crnaca. Razvod tate popa i majke Barbare već ‘48. učinio je Aretu introvertnom; sa sestrama je […]

Buntovna duša muzike: Umetnost pobune i muzički duh vremena

Buntovna duša muzike: Umetnost pobune i muzički duh vremena

Istorija i razvoj moderne muzike, duge gotovo vek i po, neobična su priča o duši, emocijama, tradiciji i obespravljenosti naroda Afrike, Severne Amerike i Evrope (a potom i celog sveta, širenjem ,,zaraze“), njihovim kulturološkim i sociološkim korenima, isprepletenosti i međusobnim uticajima, a potom i rađanju ranog ,,spirituala“ – novog duha afričke, američke i evropske muzičke […]

21 gram: anđeoske duše umrlih

21 gram: anđeoske duše umrlih

Smrt stvara anđele od nas dajući nam krila, tamo gde budu ramena, glatka poput gavranovih kandži  Po svom dubinskom i suštinskom, religiozno-metafizičkom sastavu svet kojem pripadamo, ovaj naš, ovozemaljski, nije ništa drugo do sveukupnost individualnih duša ili neko mistično carstvo duhova. Po hrišćanskom učenju i tumačenju duša koja veruje istovremeno živi u dva sveta i […]

Slepi umetnik stvorio je sasvim novi muzički pravac i pobedio svoje unutrašnje demone

Slepi umetnik stvorio je sasvim novi muzički pravac i pobedio svoje unutrašnje demone

Rejmond Čarls Robinson, poznatiji kao Rej Čarls, bio je jedan od začetnika soul muzičkog stila. Najveći uticaj na muzičarev stil imali su džez, bluz, ritam bluz, kantri, gospel. Rej je ubrajan i svrstan među 100 najvećih umetnika svih vremena. Ovaj umetnik je bio skroman, poticao je iz jako siromašne crnačke porodice a rastao je sa velikom […]

Zima. Kraj. (Winter in America, deo drugi)

Zima. Kraj. (Winter in America, deo drugi)

Na Bulbuder odlazim ređe:moji su se prijatelji mahom odselili, a sebe sve manje nalazim među trolejbuskim žicama Dimitrijale. Da sam nešto mlađi, mogao bih da kažem da nikad i nije bio lep, makar voleli prizemljuše i zajednička dvorišta; u stvari, ni ona nisu bila lepa, samo nam se odsustvo etikecije i upadanje u nedoba na […]