Borba faustovskog dualizma Harija Halera – šizofrenija ili romantičarski weltschmerz

Borba faustovskog dualizma Harija Halera – šizofrenija ili romantičarski weltschmerz

Kao što je to inače slučaj sa djelima Hermana Hesea, tako je i Stepski vuk nastao kao odraz piščevog osjećaja usamljenosti i izolacije od svijata. Ako tome još dodamo nezadovoljstvo građanskim društvom i razvojem tehničke civilizacije, dobijamo klasičnu osobu koja zapada u pesimizam i depresiju, pokušavajući da se izbori sa suicidnim mislima. Filozofi bi to […]

Herman Hese i umetnost neuspeha

Herman Hese i umetnost neuspeha

[wpedon id=”90510″ align=”center”] „Mora se priznati da voljeti Hesea danas nije odveć na cijeni“. Ova žalosna konstatacija o Hermanu Heseu, citirana na početnim stranama nove biografske knjige Gunara Dekera „Hesse: Wanderer and his shadow / Hese: Lutalica i njegova sjenka“ (Harvard University Press 2018), pojavila se u jednom nekrologu posle piščeve smrti 1962. godine, ali […]

Samo za ludake (Stepski vuk – Herman Hese)

Samo za ludake (Stepski vuk – Herman Hese)

Prošao je dan kao što, eto, dani prolaze; nekako  sam ga proveo, upravo tiho ubio svojim primitivnim i plašljivim načinom životne umešnosti. Radio sam nekoliko časova, preturao po starim knjigama, dva časa sam imao bolove, kao što ih imaju stariji ljudi, uzeo prašak i radovao se što sam ih zavarao, ležao u vrućoj vodi i […]