Tr1na3st razloga

Tr1na3st razloga

stop Ne možeš zaustaviti budućnost. rewind Ne možeš se vratiti u prošlost. play Jedini način da otkriješ tajnu je… da pristaneš na igru. Trinaest razloga je tinejdžerski roman autora Džeja Ašera objavljen 2007. godine. Po ovoj knjizi je 2017. počela da se snima i istoimena serija (na početnoj špici stilizovana kao TH1RTEEN R3ASONS WHY). Iako […]

Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etičkih teorija

Sagledavanje problema suicida sa stanovišta etičkih teorija

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Problem samoubistva je interesantan pa ga različite teorije tretiraju više ili manje uspešno. Neki od filozofa ga predstavljaju kao najbitnije filozofsko pitanje. Tim pitanjem se bavi čak i zakonodavstvo pa smo u Velikoj Britaniji imali zakon koji je pokušavao da ga zabrani. Prestupnici su bili kažnjavani tako što nisu sahranjivani na mestima […]