Svemirska opera kakvu smo čekali

Svemirska opera kakvu smo čekali

Žanr svemirske opere, nastaje tokom četrdesetih i pedesetih godina prošlog veka kao muški odgovor na sapunicu (soap opera). Svesno prihvatajući svoje mesto u „niskim“ književnim (a potom i filmskim) žanrovima- svemirska opera bila je ujedno obeležena najnižim porivima ove epohe. Likovi i zapleti bili su jednodimenzionalni, sa jasnom podelom na protagoniste i antagoniste, što je […]