Pesnici Tang dinastije ( 618-907 A.D.), Tu Fu, Li Pai i Pai Chu-yi

Pesnici Tang dinastije ( 618-907 A.D.), Tu Fu, Li Pai i Pai Chu-yi

” Od svih kineskih dimenzija, vremensku kao da je najteže prilagoditi evropskoj vizuri: Ona je i najodgovornija za tolike razlike u psihološkoj perspektivi. Otuda je i neminovno, mada u svojoj pristrasnosti tako naivno, naše čuđenje “kako je to” stara Kina gotovo 3000 godina ostajala bez ikakvih dodira sa Zapadom”*… “Ako je vekovima bila više civilizacija […]