О алтернативним историјама и историјским алтернативама

О алтернативним историјама и историјским алтернативама

Како је Семир Османагић победио цара Константина Великог Уколико се историја схвати као покушај реконструкције свега онога што се у неком изабраном временском периоду на одређеној локацији или на читавој планети догађало као последица људских активности онда би се њено писање на први поглед могло учинити не тако компликованим. Они њени састављачи и конструктери требали […]

Geometrijska petlja prostor-vremena

Geometrijska petlja prostor-vremena

Ili problematika dimenzionalnih nekompatibilnosti Uvođenje viših dimenzija moglo bi biti presudno važno za rasvetljavanje tajni stvaranja. Prema toj teoriji, naš kosmos je pre Velikog praska bio desetodimenzionalan univerzum, svet u kome je međudimenzionalno putovanje bilo moguće. Međutim, taj desetodimenzionalan svet bio je nestabilan, te je napokon prepukao, stvarajući dva nezavisna kosmosa: četvorodimenzionalni i šestodimenzionalni. Univerzum […]